Autoškola Slovácko Hodonín

AŠ Slovácko Hodonín je mladá a progresivní společnost v oblasti vzdělávání v silniční dopravě. Provádí přípravu uchazečů o profesní způsobilost dopravce v osobní i nákladní dopravě. Je držitelem akreditace pro školení řidičů v rámci zdokonalování odborné způsobilosti řidičů (profesní školení). Provádí výuku a výcvik k získání všech skupin řidičského oprávnění s výjimkou traktoru. Podílí se na akcích pořádaných BESIPem v rámci celé republiky. Je držitelem certifikátu k provádění kurzů bezpečné a hospodárné jízdy ve formátu Ecowill.

K výcviku k získání jednotlivých skupin řidičských oprávnění používáme nejmodernější techniku. Vozidla Škoda Rapid, Škoda Octavia, Toyota Yaris, Kia Rio, Infiniti FX35 a Smart MC40.


Externí psycholog

Mgr. Andrea Štěpániková PhD. absolvovala jednooborovou psychologii na Filozofické fakultě Palackého univerzity v Olomouci v roce 2000. Postgraduální studium ukončila v roce 2008. S diagnostikou řidičů pracuje již od roku 2008. Akreditace k provádění dopravně psychologického vyšetření byla udělena v lednu 2013.
Dopravně psychologické vyšetření provádí v prostorách naší autoškoly. Termíny vyšetření najdete na stránce s novinkami. Každý zájemce o dopravně psychologické vyšetření si s sebou přinese "Výpis z evidenční karty řidiče", který mu vystaví obec s rozšířenou působností dle místa trvalého pobytu.

Naše ceny

Při tvorbě našich cen jsme se snažili zohlednit region, ve kterém služby poskytujeme. Netrváme na platbě před zahájením výuky a výcviku. Jedinou podmínkou je, aby celé školné bylo uhrazeno nejpozději den před závěrečnou zkouškou. Případný počet splátek a výšku splátek si určuje zákazník sám. Rovněž ponecháme na zvážení klienta, zda částku převede bezhotovostně na bankovní účet, či uhradí v hotovosti. Akceptujeme zaměstnanecké benefity Edenred.

Elektronické testy

Stránky Ministerstva dopravy ČR, kde najdete ty nejaktuálnější testové otázky, které bude obsahovat váš test při závěrečné zkoušce. Můžete si zde ověřit, jak velké mezery ve znalosti pravidel máte.


Střelnice Hovorany

Je řízení vozidla v současném provozu pro vás stresující? Ideální odreagování nabízí pohodová a klidná činnost - sportovní střelba. Kromě vnitřního klidu, naleznete i moderního koníčka, se kterým vyřešíte každý problém.


Vrácení řidičského oprávnění

Příprava ke zkoušce při přezkoušení odborné způsobilosti při vrácení řidičského oprávnění po uplynutí doby zákazu činnosti nebo po uplynutí doby při pozbytí řidičského oprávnění.


Ordinace alternativní medicíny

Způsobili jste si svou pracovní nebo odpočinkovou činností zdravotní problém? Pokud se jedná o pohybový aparát a nefungují prostředky klasické medicíny, zkuste ordinaci alternativní medicíny MUDr. Rumíška. Zde pacienty neléčí, ale snaží se je uzdravit.

Osvědčení pro učitele

Pro zájemce o práci učitele výuky a výcviku organizujeme kurzy k získání profesního osvědčení pro učitele. Uchazeč může získat osvědčení pro výuku, pro výcvik nebo pro výuku i výcvik. Pro podrobnosti klikněte na odkaz.

Řešení dopravních situací

Posbírali jsme několik animovaných křižovatek, na kterých si můžete ověřit, jak dobře ovládáte pravidla provozu.

Facebook