Vozidla nad 3,5 t

Se skupinou lze řídit: motorová vozidla s výjimkou traktorů, jejichž největší povolená hmotnost převyšuje 3500 kg, určená pro přepravu nejvýše 8 osob kromě řidiče, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kg.
Vozidla mohou být vybavena manuální nebo automatickou převodovkou.
Pokud žadatel vykonal výcvik a zkoušku na vozidle vybaveném automatickou převodovkou, řidičské oprávnění mu bude omezeno pouze na vozidla s automatickou převodovkou.
Omezení řidičského oprávnění se neprovede, jde-li o řidičské oprávnění pro skupinu C, je-li žadatel již držitelem řidičského oprávnění uděleného pro řízení vozidel zařazených alespoň do jedné ze skupin B, B+E, C1, které není omezeno pouze na řízení vozidel vybavených automatickou převodovkou.


On-line přihláška zde se můžete přihlásit.


Varianty výuky a výcviku

Výcvik a zkouška se provádí na vozidle o celkové hmotnosti nejméně 12 t.
Minimální věková hranice v den dokončení výuky a výcviku je 21 roků. Žadatel musí být držitelem řidičského oprávnění skupiny B.
Počet hodin výuky a výcviku:

Výuka pravidel provozu 10 hodin
Výuka ovládání a údržby 12 hodin
Výuka teorie zásad bezpečné jízdy 10 hodin
Výuka zdravotnické přípravy 2 hodiny
Počet hodin praktické jízdy 18 hodin
Praktická údržba na vozidle 4 hodiny
Praktická zdravotnická příprava 4 hodiny
Opakování a přezkoušení 4 hodiny

Výuka a výcvik je zakončen zkouškou z pravidel provozu (elektronický test), ústní zkoušky z předmětu ovládání a údržba vozidel a praktické jízdy s vozidlem.

Výjimky z věku:
Řidičské oprávnění pro skupinu C lze udělit rovněž osobě, která dosáhla věku 18 let. Tato řidičská oprávnění omezí obecní úřad obce s rozšířenou působností do dosažení věku 21 roků pouze k řízení vozidel:
a) Ministerstva vnitra používaných policií,
b) Vězeňské služby České republiky,
c) ozbrojených sil České republiky,
d) obecní policie,
e) Hasičského záchranného sboru České republiky a jednotek požární ochrany,
f) celních orgánů,
g) při zkušební jízdě v souvislosti s jejich opravou nebo údržbou.
Řidičské oprávnění pro skupiny C a C+E lze udělit rovněž osobě, která dosáhla věku 18 let. Toto řidičské oprávnění opravňuje do dosažení věku 21 roků jeho držitele k řízení:
a) v rámci vstupního školení k získání profesní způsobilosti řidiče,
b) pokud je držitelem průkazu profesní způsobilosti řidiče a podrobil se vstupnímu školení v rozšířeném rozsahu (280 hodin)
Výcvik provádíme s vozidlem DAF LF 55.250 a Iveco Eurocargo

Cena: 18 500,- Kč


Výcvik a zkouška se provádí s jízdní soupravou složenou z vozidla pro skupinu C a přípojného vozidla.
Minimální věková hranice v den dokončení výuky a výcviku je 21 roků. Žadatel musí být držitelem řidičského oprávnění skupiny C.
Počet hodin výuky a výcviku:

Výuka pravidel provozu 2 hodin
Výuka ovládání a údržby 1 hodiny
Výuka teorie zásad bezpečné jízdy 6 hodin
Výuka zdravotnické přípravy 2 hodiny
Počet hodin praktické jízdy 8 hodin
Praktická údržba na vozidle 2 hodiny
Praktická zdravotnická příprava 2 hodiny
Opakování a přezkoušení 3 hodiny

Výuka a výcvik je zakončen zkouškou z pravidel provozu (elektronický test), ústní zkoušky z předmětu ovládání a údržba vozidel a praktické jízdy s vozidlem.

Výjimky z věku:
Řidičské oprávnění pro skupinu C lze udělit rovněž osobě, která dosáhla věku 18 let. Tato řidičská oprávnění omezí obecní úřad obce s rozšířenou působností do dosažení věku 21 roků pouze k řízení vozidel:
a) Ministerstva vnitra používaných policií,
b) Vězeňské služby České republiky,
c) ozbrojených sil České republiky,
d) obecní policie,
e) Hasičského záchranného sboru České republiky a jednotek požární ochrany,
f) celních orgánů,
g) při zkušební jízdě v souvislosti s jejich opravou nebo údržbou.
Řidičské oprávnění pro skupiny C a C+E lze udělit rovněž osobě, která dosáhla věku 18 let. Toto řidičské oprávnění opravňuje do dosažení věku 21 roků jeho držitele k řízení:
a) v rámci vstupního školení k získání profesní způsobilosti řidiče,
b) pokud je držitelem průkazu profesní způsobilosti řidiče a podrobil se vstupnímu školení v rozšířeném rozsahu (280 hodin)
Výcvik provádíme s vozidlem DAF LF 55.250 nebo Iveco Eurocargo s přívěsem

Cena: 8 000,- Kč

Pro žadatele, který u nás absolvoval rozšíření na skupinu C je cena 6 500,- Kč.

Kontaktujte nás