Školení začínajících řidičů

Školení začínajících řidičů musí absolvovat: Řidič, který ve lhůtě 2 let ode dne udělení řidičského oprávnění spáchal přestupek nebo trestný čin, za který mu bylo v registru řidičů zaznamenáno 6 bodů, žádá o vrácení řidičského oprávnění, jež pozbyl v souvislosti s přestupkem nebo trestným činem, který spáchal ve lhůtě 2 let ode dne udělení řidičského oprávnění.


On-line přihláška zde se můžete přihlásit.


Obsah výuky a výcviku

Výcvik a zkouška se provádí na čtyřkolovém vozidle. Na dvoukolovém jedině v případě, že žadatel je držitelem pouze ŘO sk AM, A1, A2, A.

Počet hodin výuky a výcviku:

Výuka pravidel a TZBJ 1 hodina
Počet hodin praktické jízdy 3 hodiny
Vyhodnocení praktické jízdy 1 hodina

Výcvik a vyhodnocení chování řidiče při výcviku probíhají individuálně a v jeden den. Vyhodnocení chování řidiče následuje bezprostředně po ukončení výcviku řidiče.
Po ukončení obdrží řidič potvrzení, že školení absolvoval.

Cena: 5 000,- Kč


Kontaktujte nás