Školení úředníků

Školení úředníků podle zákona 312/2002 Sb., o úřednících


Prosím, abyste mi posílali náměty na další případné akce. Děkuji.

Ve dnech 17. a 18.10.2024 v hotelu Zámeček v Mikulově proběhne dvoudenní akreditované školení - realizace vzdělávacího programu průběžného vzdělávání pro úředníky a vedoucí úředníky, Správní činnosti na úseku registru řidičů a registru vozidel ve světle novel předpisů. Číslo akreditace AK/PV-393/2016 a pro vedoucí úředníky AK/VE-218/2016. Akce proběhne formou semináře pod vedením erudovaných lektorů.
Lektorství se ujmou:

Petra Shonová, DiS., pracovnice Odboru agend řidičů, Oddělení kvalifikace řidičů ministerstva dopravy ČR.

Ing. Jiří Nowák - vedoucí správního odboru Magistrát města Havířov

Mgr. Michal Tichý - Odbor dopravy a silničního hospodářství Karlovarského kraje


Přihlásit se můžete on-line na on-line přihláška.

Ve dnech 21. a 22.3.2024 se uskutečnilo v hotelu Zámeček v Mikulově dvoudenní akreditované školení - realizace vzdělávacího programu průběžného vzdělávání pro úředníky a vedoucí úředníky, Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. Číslo akreditace AK/PV-735/2016 a pro vedoucí úředníky AK/VE-390/2016. Akce proběhla formou semináře pod vedením erudovaných lektorů.
Lektorství se ujali:

Mgr. Petr Hrdlička - vedoucí oddělení silniční dopravy, Odbor dopravy a silničního hospodářství Krajský úřad Olomouc - se zabýval novelou zákona 361/2000 Sb., na úrovni dopravních přestupků
Videozáznam vystoupení

Prezentace v Powerpointu

Ing. Jiří Nowák - vedoucí správního odboru Magistrát města Havířov - dopodrobna rozebral otázky týkající se objektivní odpovědnosti
Videozáznam vystoupení

Powerpointí prezentace

Mgr. Lukáš Bílek - referent řízení o přestupcích v silničním provozu oddělení silniční dopravy, Odbor dopravy a silničního hospodářství Krajský úřad Olomouc objasnil některé aspekty novely zákona č. 361/2000 Sb., zejména bodový systém.
Videozáznam vystoupení

Soubory v archivu *.zip

Mgr. Andrea Štěpáníková, PhD. - akreditovaný dopravní psycholog představila s kolegyní Mgr. Natálií Valdiviezovou novinky jako dopravně psychologický pohovor, terapetický program.
Videozáznam vystoupení


Poslankyně parlamentu Ing. Zuzana Ožanová - seznámila přítomné s novelou zákona o povinném ručení
Videozáznam vystoupení

Prezentace v Powerpointu

Mgr. Michal Tichý - Odbor dopravy a silničního hospodářství Karlovarského kraje
Videozáznam vystoupení

Ve dnech 19. a 20.10.2023 v hotelu Zámeček v Mikulově proběhlo dvoudenní akreditované školení - realizace vzdělávacího programu průběžného vzdělávání pro úředníky a vedoucí úředníky, Správní činnosti na úseku registru řidičů a registru vozidel ve světle novel předpisů. Číslo akreditace AK/PV-393/2016 a pro vedoucí úředníky AK/VE-218/2016. Akce proběhla formou semináře pod vedením erudovaných lektorů.
Lektorství se ujali:
Ing. Bc. Ivan Novák, ředitel Odboru provozu vozidel ministerstva dopravy ČR,
Videozáznam vystoupení

Petra Shonová, DiS., pracovnice Odboru agend řidičů, Oddělení kvalifikace řidičů ministerstva dopravy ČR.

Videozáznam vystoupení

Prezentace v Powerpointu

Mgr. Andrea Štěpáníková, PhD., akreditovaný dopravní psycholog

Videozáznam vystoupení


Jako host vystoupili Mgr. Ing. Bc. Radovan Havelec – soudce nejvyššího správního soudu,

Videozáznam vystoupení

Mgr. Taťána Lukšová - vedoucí oddělení správních činností MěÚ Źidlochovice - rozebrala téma vysokorychlostní vážení

Videozáznam vystoupení

Prezentace v Powerpointu


kpt. Mgr. Karel kovář - policejní rada odboru dopravy Policie ČR, Správa Jm kraje na přání pohovořil o tachografech, digitálních kartách řidiče

Videozáznam vystoupení

Prezentace v Powerpointu


Ve dnech 16. a 17.3.2023 se uskutečnilo v hotelu Zámeček v Mikulově dvoudenní akreditované školení - realizace vzdělávacího programu průběžného vzdělávání pro úředníky a vedoucí úředníky, Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. Číslo akreditace AK/PV-735/2016 a pro vedoucí úředníky AK/VE-390/2016. Akce proběhla formou semináře pod vedením erudovaných lektorů.
Pokud by se vám zdálo, že video nefunguje, posuňte o 20 sekund, popř. 20 s vyčkejte. Omlouvám se, netuším, jak k tomu dosšlo. :-)
Lektorství se ujali:
Mgr. Pavel Uhlíř - hlavní metodik pro přestupkové řízení Magistrátu města Hradec Králové - se zabýval problematikou Elektrokol, elektrokoloběžek a problematikou jejich provozu na pozemních komunikacích
Videozáznam vystoupení

Prezentace v Powerpointu


Mgr. Jana Vraná – tajemník městského úřadu Týn nad Vltavou - představila novelu zákona 361/2000 Sb..
Videozáznam vystoupení

Sněmovní tisk


Mgr. Michal Tichý - právník odboru dopravy Zlínského kraje se zabýval procesem dokazování ve správním řízení (vyšetřovací pokus, rekognice, aj.).
Videozáznam vystoupení

Mgr. Jan Potměšil - vrchní ministerský rada, Ministerstvo vnitra ČR - se věnoval praktickým otázkám ochrany zranitelných obětí a ohrožených svědků, a otázkám šikanózního jednání při ústním projednávání přestupku.
Videozáznam vystoupení

Prezentace v Powerpointu


Další podklady v archivu *.zip.


Mgr. Andrea Štěpáníková, PhD. - akreditovaná dopravní psycholožka představila vizi MD v oblasti rehabilitačních programů pro řidiče.
Videozáznam vystoupení

Jako host vystoupil policejní rada kpt. Mgr. Sluka, který se s přítomnými podělil o zkušenosti s příkazním řízením na místě a dalšími okolnostmi (přezkum, obnova řízení).
Videozáznam vystoupení

Prezentace v Powerpointu


Ve dnech 20. a 21.10.2022 v hotelu Zámeček v Mikulově proběhlo dvoudenní akreditované školení - realizace vzdělávacího programu průběžného vzdělávání pro úředníky a vedoucí úředníky, Správní činnosti na úseku registru řidičů a registru vozidel ve světle novel předpisů. Číslo akreditace AK/PV-393/2016 a pro vedoucí úředníky AK/VE-218/2016. Akce proběhla formou semináře pod vedením erudovaných lektorů.
Lektorství se ujali:
Ing. Bc. Ivan Novák, ředitel Odboru provozu vozidel ministerstva dopravy ČR,
Videozáznam vystoupení

Petra Shonová, DiS., pracovnice Odboru agend řidičů, Oddělení kvalifikace řidičů ministerstva dopravy ČR.

Videozáznam vystoupení

Jako host vystoupil Mgr. Ing. Bc. Radovan Havelec – soudce nejvyššího správního soudu.

Videozáznam vystoupení

Ve dnech 24. a 25.3.2022 se uskutečnilo v hotelu Zámeček v Mikulově dvoudenní akreditované školení - realizace vzdělávacího programu průběžného vzdělávání pro úředníky a vedoucí úředníky, Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. Číslo akreditace AK/PV-735/2016 a pro vedoucí úředníky AK/VE-390/2016. Akce proběhla formou semináře pod vedením erudovaných lektorů.
Lektorství se ujali:
Mgr. Pavel Uhlíř - hlavní metodik pro přestupkové řízení Magistrátu města Hradec Králové, který se zabýval těmito tématy:
1) Námitka podjatosti § 14 SŘ ( kdy se nejedná o námitku podjatosti)
2) Krajní nouze § 24 ZOOP a jak ji posoudit
3) Zajímavé rozsudky NSS a KS
Videozáznam vystoupení

Ve druhé části svého vystoupení v odpolední části představil inteligentní dopravní systém města Hradec Králové
Videozáznam vystoupení

V dopolední části dále vystoupila Mgr. Jana Vraná – tajemník městského úřadu Týn nad Vltavou, která se zabývala nejnovějšími novelami právních norem v oblasti přestupků. Videozáznam vystoupení

Odpolední část zahájila Ing. Zuzana Ožanová – poslankyně poslanecké sněmovny, členka Hospodářského výboru, Ústavně právního výboru a Podvýboru pro dopravu s přehledem připravovaných legislativních změn.
Videozáznam vystoupení

V odpoledním programu pokračoval Mgr. Uhlíř s představením inteligentního dopravního systému v Hradci Králové. Následně se pak ujal slova Mgr. Michal Tichý z Odboru dopravy a silničního hospodářství zlínského krajského úřadu
Videozáznam vystoupení

Ve dnech 14. a 15.10.2021 v hotelu Zámeček v Mikulově proběhlo dvoudenní akreditované školení - realizace vzdělávacího programu průběžného vzdělávání pro úředníky a vedoucí úředníky, Správní činnosti na úseku registru řidičů a registru vozidel ve světle novel předpisů. Číslo akreditace AK/PV-393/2016 a pro vedoucí úředníky AK/VE-218/2016. Akce proběhla formou semináře pod vedením erudovaných lektorů.
Lektorství se ujali:
Ing. Bc. Ivan Novák, ředitel Odboru provozu vozidel ministerstva dopravy ČR,

Videozáznam vystoupení

Petra Shonová, DiS., pracovnice Odboru agend řidičů, Oddělení kvalifikace řidičů ministerstva dopravy ČR.

Prezentace v Powerpointu


Jako host vystoupila Mgr. Andrea Štěpáníková PhD., akreditovaný dopravní psycholog a
policejní rada Odboru dopravní policie krajského ředitelství policie, Správy Jm kraje kpt. Karel Kovář.

Videozáznam vystoupení

Ve dnech 17. a 18.6.2021 se uskutečnilo v hotelu Zámeček v Mikulově dvoudenní akreditované školení - realizace vzdělávacího programu průběžného vzdělávání pro úředníky a vedoucí úředníky, Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. Číslo akreditace AK/PV-735/2016 a pro vedoucí úředníky AK/VE-390/2016. Akce proběhla formou semináře pod vedením erudovaných lektorů.
Lektorství se ujali:
Mgr. Michal Tichý z Odboru dopravy a silničního hospodářství zlínského krajského úřadu,

Mgr. Jan Potměšil - vrchní ministerský rada, Ministerstvo vnitra ČR

Prezentace v Powerpointu zabalené do archivu *.zip


Účastni byli i zajímaví hosté: Mgr. Jana Vraná. – právník, Magistrátu hl.m. Prahy, odbor dopravně správních agend

Prezentace v Powerpointu


Díky indispozici pořadatele tentokrát není videozáznam. Moc se omlouvám a slibuji, že se polepším.

Ve dnech 31.10. a 1.11.2019 se uskutečnilo v hotelu Zámeček v Mikulově dvoudenní akreditované školení - realizace vzdělávacího programu průběžného vzdělávání pro úředníky a vedoucí úředníky, Správní činnosti na úseku registru řidičů a registru vozidel ve světle novel předpisů. Číslo akreditace AK/PV-393/2016 a pro vedoucí úředníky AK/VE-218/2016. Akce proběhla formou semináře pod vedením erudovaných lektorů.
Lektorství se ujali:
kpt. Karel Kovář, policejní rada Policie ČR, Správy Jm kraje

Prezentace v Powerpointu


Mgr. Andrea Štěpáníková, Ph.D., akreditovaný dopravní psycholog
společně s Mgr. Natálií Valdiviezovou demonstrovali některé standardizované testy používané při dopravně psychologickém testování řidičů.

Petra Shonová, DiS., pracovnice Odboru agend řidičů, Oddělení kvalifikace řidičů ministerstva dopravy ČR

Prezentace v Powerpointu


Mgr. Michal Tichý z Odboru dopravy a silničního hospodářství zlínského krajského úřadu. Kdo si nezapamatoval judikáty a nechce si pouštět videozáznam, zde jsou:
1 As 318/2018 – provozovatel vozidla dle evidenčního principu
5 As 175/2019 – technický stav – přestupek dle § 125c odst. 1 písm. a) bod 3
5 As 212/2019 – pořádková pokuta za hrubě urážlivé podání u zprávy pro příjemce platby
1 As 26/2014 – vyprovokovaná „podjatost“ policistů
4 As 11/2012 – zamítnutí žádosti o změnu vlastníka vozidla z důvodu nezaplacení „eko poplatku“ – musí se zamítnout a nikoliv zastavit

Prezentace v Powerpointu

Videozáznam z vystoupení.


Jako host vystoupila
Ing. Zuzana Ožanová – poslankyně poslanecké sněmovny, členka Hospodářského výboru, Ústavně právního výboru a Podvýboru pro dopravu

Prezentace v Powerpointu


Ve dnech 23.5. a 24.5.2019 se uskutečnilo v hotelu Zámeček v Mikulově dvoudenní akreditované školení - realizace vzdělávacího programu průběžného vzdělávání pro úředníky a vedoucí úředníky, Zákon o zdravotních službách, aktuální právní novinky ve zdravotnictví. Číslo akreditace AK/PV-78/2019 a pro vedoucí úředníky AK/VE-47/2019. Akce proběhla formou semináře pod vedením erudovaných lektorů.
Lektorství se ujali: Ing. Vladimír Zejdl, MBA - Zdravotní ústav paliativní a hospicové péče, Mgr. Helena Schwarczová - Zdravotní ústav paliativní a hospicové péče

Prezentace v Powerpointu


Mgr. Denisa Kopková– právník Ministerstva zdravotnictví, Mgr. Marie Židův – právník Minísterstva zdravotnictví.

Prezentace v Powerpointu


Jako host vystoupil Mgr. Ing. Bc. Radovan Havelec – soudce nejvyššího správního soudu

Prezentace v Powerpointu


Páteční program byl věnován tématu digitalizace zdravotnictví. Současný stav a vizi do budoucna představil Ing. Milan Blaha, Ph.D., Zástupce ředitele pro IT ÚZIS ČR.

Prezentace v Powerpointu


Ve dnech 28.3. a 29.3.2019 se uskutečnilo v hotelu Zámeček v Mikulově dvoudenní akreditované školení - realizace vzdělávacího programu průběžného vzdělávání pro úředníky a vedoucí úředníky, Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. Číslo akreditace AK/PV-735/2016 a pro vedoucí úředníky AK/VE-390/2016. Akce proběhla formou semináře pod vedením erudovaných lektorů.
Lektorství se ujali:
Mgr. Jana Vraná. – právník, Magistrátu hl.m. Prahy, odbor dopravně správních agend

Prezentace v Powerpointu

Mgr. Michal Tichý z Odboru dopravy a silničního hospodářství zlínského krajského úřadu.
Účastni byli i zajímaví hosté:
JUDr. Jörg Petermann, Ph.D. vedoucí štábního oddělení 1 - organizace, vzdělávání a dalšího vzdělávání a zmocněnec pro spolupráci s úřady a institucemi České republiky
Mgr. Ing. Bc. Radovan Havelec – soudce nejvyššího správního soudu

Videozáznam z vystoupení

Ing. Zuzana Ožanová – poslankyně poslanecké sněmovny, členka Hospodářského výboru, Ústavně právního výboru a Podvýboru pro dopravu
brig. gen. Ing. Tomáš Lerch – ředitel služby dopravní policie

Videozáznam z vystoupení

Mgr. Jan Potměšil - vrchní ministerský rada, Ministerstvo vnitra ČR seznámil přítomné s připravovanou novelou zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich.

Videozáznam z vystoupení.

pplk. Mgr. David Bukovský z ředitelství dopravní služby Policejního prezidia PČR, který vystoupil s příspěvkem na téma nízkorychlostní vážení vozidel.

Videozáznam z vystoupení.

Materiály ze školení (archiv *.zip)

Ve dnech 25.10. a 26.10.2018 se uskutečnilo v hotelu Zámeček v Mikulově dvoudenní akreditované školení - realizace vzdělávacího programu průběžného vzdělávání pro úředníky, Správní činnosti na úseku registru řidičů a registru vozidel ve světle novel předpisů. Číslo akreditace AK/PV-393/2016 a pro vedoucí úředníky AK/VE-218/2016. Akce proběhla formou semináře pod vedením erudovaných lektorů.
Lektorství se ujali: Mgr. Jana Vraná. – právník, Magistrátu hl.m. Prahy, odbor dopravně správních agend
V úvodu vystoupil PhDr. Vladimír Přikryl – oddělení pojišťovnictví a penzijních produktů, který přítomné "vyděsil" připravovanými novinkami v oblasti povinného ručení vozidel.

Prezentace v *.ppt
Záznam vystoupení


Následně pak pkl. Ing. Jindřich Rybka - vedoucí odboru dopravní policie Správy Jm kraje vystoupil s tématem dopravní nehodovosti a představil nové postupy při dokumentaci dopravních nehod.

Video z vystoupení


Odpolední program byl věnován problematice dopravně správních agend, kterých se ujali Ing. Bc. Ivan Novák – ředitel odboru provozu silničních vozidel a Petra Shonová DiS. – registr řidičů, MD.

Záznam vystoupení


Páteční program byl ve znamení praktických důsledků novely zákona o silničním provozu a ujala se jej právnička magistrátu Hlavního města Prahy Mgr. Jana Vraná.

Záznam vystoupení


Ve dnech 22.3 a 23.3.2018 proběhlo dvoudenní akreditované školení - realizace vzdělávacího programu průběžného vzdělávání pro úředníky, číslo akreditace AK/PV-735/2016 a pro vedoucí úředníky s číslem akreditace AK/VE-390/2016 v hotelu Zámeček v Mikulově. Akce proběhla formou semináře pod vedením erudovaných lektorů: Mgr. Jan Potměšil - vrchní ministerský rada, Ministerstvo vnitra ČR

Prezentace v *.ppt

Mgr. Pavel Uhlíř - hlavní metodik pro přestupkové řízení Magistrátu města Hradec Králové.

Prezentace v *.ppt

Akci svou přítomností podpořili zástupci Policie ČR, Mgr. Jana Vraná – právník Magistrátu hlavního města Prahy, odbor dopravněsprávních činností, akreditovaný dopravní psycholog Mgr. Andrea Štěpáníková, Ph.D., aj. Vzhledem ke změnám, které nastanou od 1.7.2018 v oblasti agendy řidičů, Petra Shonová, DiS - Ministerstvo dopravy České republiky, odbor agend řidičů, seznámila účastníky s důsledky nabytí účinnosti zákona č. 199/2017 Sb..


Ve dnech 26.10. a 27.10.2017 se uskutečnilo dvoudenní akreditované školení - realizace vzdělávacího programu průběžného vzdělávání pro úředníky, v hotelu Zámeček v Mikulově. Akce proběhla formou semináře pod vedením erudovaných lektorů. Tématem školení byl vliv alkoholu a jiných návykových látek na bezpečnost provozu na pozemních komunikacích, zejména nehodovost. V úvodu vystoupila Mgr. Andrea Brzobohatá, Ph.D. - vedoucí pracovník v lab. metodách -USL, která přítomné seznámila s problematikou nejčastěji užívaných drog.

Ke stažení videozáznamu je nutné zadat heslo.

Prezentace v *.ppt

Následně pak přítomný host, Ing. Bc. Ivan Novák, ředitel Odboru provozu vozidel ministerstva dopravy ČR, představil žhavé novinky z oblasti evidence vozidel.


Odpolední blok zahájil prim. MUDr. Michal Zelený, Ph.D. - Ústav soudního lékařství FN BRNO, s prezentací na téma Alkohol a jeho prokazování (nejen) v dopravě.

Prezentace v *.ppt

Problematiku řízení vozidel pod vlivem alkoholu a drog z pohledu Policie ČR představil pplk. Mgr. Michal Hodboď z Policejního prezidia PČR.


Páteční program zahájila Mgr. et Mgr. Sylvie Reterová – Odbor bezpečnostní politiky a prev. kriminality MV s prezentací na dané téma - Alkohol a drogy v dopravě.

Prezentace v archivu *.zip

Těžký život správních orgánů při řešení přestupků v dopravě připomněla Mgr. Jna Vraná - právnička Magistrátu HlMP.


Ve dnech 30.3. a 31.3.2017 se uskutečnilo dvoudenní akreditované školení - realizace vzdělávacího programu průběžného vzdělávání pro úředníky, číslo akreditace AK/PV-735/2016 a pro vedoucí úředníky s číslem akreditace AK/VE-390/2016 v hotelu Zámeček v Mikulově. Akce proběhla formou semináře pod vedením erudovaných lektorů. Tématem školení byl "Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich". Lektorství se ujal vrchní ministerský rada, Ministerstva vnitra ČR Mgr. Jan Potměšil a právnička Magistrátu Hlavního města Prahy a zkušební komisařka IMS Ministerstva vnitra Mgr. Jana Vraná. Předem zaslané otázky k problematice zodpověděl soudce Nejvyššího správního soudu Mgr. Ing. Bc. Radovan Havelec.

Mgr. Jan Potměšil

Mgr. Jan Potměšil, vrchní ministerský rada, představil novinky vyplývající ze zákona č. 250/2016 Sb., a nastínil jakým způsobem se bude realizovat v praxi. V úzké spolupráci s právničkou M HM Prahy Mgr. Janou Vranou se účastníkům snažili přiblížit důsledky zákona v konkrétních životních situacích. Děkujeme!!!!!!

Ke stažení videozáznamu jeho prezentace je nutné zadat heslo.

Dopolední vystoupení


Odpolední vystoupení


Mgr. Potměšil byl tak laskav, že nám poskytl aktualizovanou prezentaci.


Mgr. Ing. Bc. Radovan Havelec

Mgr. Ing. Bc. Radovan Havelec, soudce Nejvyššího správního soudu, zodpovídal předem zaslané dotazy. Děkujeme!!!!!! Jemu i všem, kteří by chtěli vidět celé jeho vystoupení se musím omluvit. Kvůli technickým obtížím je záznam kratší. Omlouvám se za toto politováníhodné nedopatření, ke kterému dochází u naší společnosti maximálně jednou za deset let.

Video


Mgr. Jana Vraná

Právnička Magistrátu Hlavního města Prahy a zkušební komisařka IMS Ministerstva vnitra přítomné seznámila s novinkami ve způsobech kličkování zmocněnců a s průběhem správního a blokového řízení o přestupcích dle nové úpravy. Děkujeme!!!!!!

Video z vystoupení


20.10.2016 a 21.10.2016 proběhlo v kongresovém sále hotelu Zámeček v Mikulově dvoudenní akreditované školení Správní činnosti na úseku registru řidičů a registru vozidel ve světle novel předpisů. Číslo akreditace AK/PV-393/2016 a pro vedoucí úředníky AK/VE-218/2016.
Lektoři: Ing. Bc. Ivan Novák, ředitel Odboru provozu vozidel ministerstva dopravy ČR, Petra Shonová, DiS., pracovnice Odboru agend řidičů, Oddělení kvalifikace řidičů ministerstva dopravy ČR, PhDr. Vladimír Přikryl z Oddělení pojišťovnictví a penzijních produktů Ministerstva financí ČR, který představil novinky v problematice pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem motorových a jejich přípojných vozidel. Mgr. Michal Tichý z Odboru dopravy a silničního hospodářství zlínského krajského úřadu, odborník v oblasti přestupků a správních deliktů v působnosti zákona č. 56/2001 Sb., a souběhu s dalšími předpisy v této oblasti a akreditovaný dopravní psycholog Mgr. Andrea Štěpáníková Ph.D.


Ve dnech 10.3 a 11.3.2016 proběhlo dvoudenní akreditované školení - realizace vzdělávacího programu průběžného vzdělávání pro úředníky, číslo akreditace AK/PV-500/2015 a pro vedoucí úředníky s číslem akreditace AK/VE-346/2015 v hotelu Zámeček v Mikulově. Akce proběhla formou semináře pod vedením erudovaných lektorů. Semináře se zúčastnila i řada zajímavých hostů: ředitel služby dopravní policie ČR plk. Ing. Tomáš Lerch, ředitel odboru dopravní policie SR plk. Ing. Ján Ignaták, ředitel Odboru agendy řidičů Ministerstva dopravy ČR Mgr. Karel Bezděkovský, soudce Nejvyššího správního soudu Mgr. Ing. Bc. Radovan Havelec, ředitel Ústavu soudního inženýrství doc. Ing. Aleš Vémola, Ph.D., krajský koordinátor BESIP Ing. Pavel Čížek, autor programu objektivní odpovědnosti Ing. Radek Černobíla, aj..

Kontaktujte nás